บริการรับทำ SEO และคีย์เวิร์ดที่เหมาะสมและมีปริมาณความนิยมสูง

วิธีการใส่คีย์เวิร์ดในเนื้อหาของหน้าเว็บ

การรวมคีย์เวิร์ดใน URL

บริการรับทำ SEO คีย์เวิร์ดที่มีความนิยมสูง

คีย์เวิร์ดที่ได้รับความนิยมสูง เป็นคำหรือวลีค้นหาที่ผู้คนจำนวนมากใช้บ่อยในการค้นหาข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ออนไลน์ คีย์เวิร์ดเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับหัวข้อ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการยอดนิยม และเป็นที่ต้องการสูงของผู้ลงโฆษณาและเจ้าของเว็บไซต์ที่ต้องการเข้าถึงผู้ชมจำนวนมาก

สำหรับวัตถุประสงค์ของบริการรับทำ SEO คีย์เวิร์ดที่มีความนิยมสูงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากคำเหล่านี้มีศักยภาพในการดึงดูดปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์จำนวนมาก อย่างไรก็ตาม คีย์เวิร์ดเหล่านี้มีการแข่งขันสูง และเป็นเรื่องยากที่จะทำอันดับสำหรับคีย์เวิร์ดเหล่านี้ เนื่องจากเว็บไซต์อื่นๆ จำนวนมากก็กำหนดเป้าหมายไปที่คีย์เวิร์ดเหล่านี้เช่นกัน  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับคีย์เวิร์ดที่ได้รับความนิยมสูง สิ่งสำคัญคือต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพสูงซึ่งตรงกับจุดประสงค์ของคีย์เวิร์ด และการสร้างลิงก์ย้อนกลับที่สม่ำเสมอซึ่งแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการทำอันดับสำหรับคีย์เวิร์ดที่ได้รับความนิยมสูง ได้แก่ โครงสร้างและการจัดระเบียบของเว็บไซต์ การใช้เมตาแท็ก หัวเรื่องที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์ของผู้ให้บริการรับทำ SEO

ในการระบุคีย์เวิร์ดที่ได้รับความนิยมสูง ผู้ให้บริการรับทำ SEO สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์คีย์เวิร์ด เช่น Google Keyword Planner หรือ SEMrush ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการค้นหาและการแข่งขันสำหรับคีย์เวิร์ดเฉพาะ ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้ผู้ให้บริการรับทำ SEO จัดลำดับความสำคัญของคีย์เวิร์ดและพัฒนากลยุทธ์ในการปรับแต่งเว็บไซต์สำหรับคีย์เวิร์ดที่ได้รับความนิยมสูง

คีย์เวิร์ดในเนื้อหาที่เหมาะสมที่บริษัทรับทำ SEO ควรรู้       

คีย์เวิร์ดในเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหัวข้อของหน้าเว็บและรวมอยู่ในข้อความของหน้าเพื่อช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจว่าหน้านั้นเกี่ยวกับอะไร การใส่คีย์เวิร์ดในเนื้อหาของหน้าเว็บเป็นส่วนสำคัญของการปรับแต่งโปรแกรมค้นหา (SEO) และสามารถช่วยปรับปรุงการแสดงผลและการจัดอันดับของหน้าในผลการค้นหา

เมื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน้าเว็บสำหรับคำหลัก สิ่งสำคัญคือต้องใช้คำหลักในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหน้าและเหมาะสมสำหรับธุรกิจนั้นๆ ซึ่งหมายถึงการใช้คีย์เวิร์ดในลักษณะที่มีความหมายต่อบริบทของหน้า ไม่ควรยัดคีย์เวิร์ดในหน้านั้นมากจนเกินไป

วิธีการใส่คีย์เวิร์ดในเนื้อหาของหน้าเว็บ

การใช้คีย์เวิร์ดในหัวเรื่อง (เช่น H1, H2)

การใช้คีย์เวิร์ดในเนื้อหาของหน้า รวมถึงใน 100 คำแรกและตลอดทั้งหน้า

การใช้คีย์เวิร์ดในคำอธิบายเมตา 

การใช้คีย์เวิร์ดในแท็ก alt สำหรับรูปภาพ

การใช้คีย์เวิร์ดใน URL ของหน้า

สิ่งสำคัญคือต้องใช้รูปแบบต่างๆ ของคีย์เวิร์ด หรือที่เรียกว่า “คีย์เวิร์ดเชื่อมโยง” ซึ่งเป็นวลีที่เจาะจงและตรงเป้าหมายมากกว่า ซึ่งมีการแข่งขันน้อยกว่า และสามารถช่วยเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น

เมื่อรวมคีย์เวิร์ดในเนื้อหาของหน้าเว็บ สิ่งสำคัญคือต้องสร้างความสมดุลระหว่างความเกี่ยวข้องและประสบการณ์ของผู้ให้บริการรับทำ SEO การใช้คำหลักมากเกินไปอาจส่งผลไม่ดีและอาจส่งผลให้เกิดการสแปรมโดยเครื่องมือค้นหา ให้เน้นที่การสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพสูงซึ่งตอบสนองความต้องการของทั้งผู้ใช้และเครื่องมือค้นหาแทน

keywords in meta tags

คีย์เวิร์ดที่รวมอยู่ในรหัส HTML ของหน้าเว็บเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของหน้าเว็บแก่เครื่องมือค้นหา เมตาแท็กที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับคีย์เวิร์ดคือแท็ก “เมตาคีย์เวิร์ด” และ “คำอธิบายเมตา”

Meta keywords: แท็ก “เมตาคีย์เวิร์ด” เคยเป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปในการรวมคำหลักในหน้าเว็บ แต่หลังจากนั้น search engines ไม่ได้ให้ความสำคัญกับแท็กนี้ เนื่องจากผู้ดูแลเว็บมักจะยัดแท็กด้วยคีย์เวิร์ดที่ไม่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ เครื่องมือค้นหาส่วนใหญ่จึงไม่ใช้แท็ก “เมตาคีย์เวิร์ด” เป็นปัจจัยในการจัดอันดับ  

Meta description: แท็ก “คำอธิบายเมตา” ใช้เพื่อระบุคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของหน้าเว็บ และมักจะแสดงในส่วนย่อยของผลการค้นหาใต้ชื่อหน้า คำอธิบายเมตาควรกระชับ อธิบายเนื้อหาของหน้าได้อย่างถูกต้อง และรวมคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง การรวมคีย์เวิร์ดในคำอธิบายเมตาสามารถช่วยปรับปรุงการมองเห็นและอัตราการคลิกผ่านของหน้าในผลการค้นหา สิ่งสำคัญคือต้องใส่คีย์เวิร์ดที่ถูกต้องและเกี่ยวข้องในเมตาแท็ก

keywords in URL

คีย์เวิร์ดใน URL จะรวมอยู่ในที่อยู่เว็บของหน้าเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของหน้าแก่เครื่องมือค้นหา การรวมคีย์เวิร์ดใน URL เป็นส่วนสำคัญของการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับบนเครื่องมือค้นหา (SEO) และสามารถช่วยปรับปรุงการมองเห็นและการจัดอันดับของหน้าในผลการค้นหา

การมีคีย์เวิร์ดใน URL ช่วยให้เครื่องมือค้นหา (SEO) เข้าใจว่าหน้านั้นเกี่ยวกับอะไร และยังทำให้ผู้ใช้จำหน้านั้นได้ง่ายขึ้นอีกด้วย URL ที่มีโครงสร้างที่ดีพร้อมคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุงอัตราการคลิกผ่านของหน้าในผลการค้นหา และยังสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ได้อีกด้วย

การรวมคีย์เวิร์ดใน URL

-ทำให้ URL สั้นและตรงประเด็น โดยใช้คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

-ใช้ยัติภังค์เพื่อแยกคำใน URL

-หลีกเลี่ยงการใช้อักขระพิเศษหรือสัญลักษณ์ใน URL

-ใช้อักษรตัวพิมพ์เล็กสำหรับทุกคำใน URL

-ใช้คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องใกล้กับจุดเริ่มต้นของ URL มากที่สุด

-ใช้ URL ที่สื่อความหมาย แทนที่จะใช้คำทั่วไป เช่น “page1.html”

แม้ว่าคีย์เวิร์ดใน URL จะเป็นปัจจัยการจัดอันดับที่มีประโยชน์ แต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่เครื่องมือค้นหา (SEO) ใช้ในการจัดอันดับหน้าเว็บ นอกจาก URL แล้ว search engines ยังพิจารณาเนื้อหาของหน้า โครงสร้างและการจัดระเบียบของเว็บไซต์ ตลอดจนความน่าเชื่อถือโดยรวมของเว็บไซต์เมื่อพิจารณาการจัดอันดับของหน้าเว็บ